Konserwacja systemu nawadniającego łąki w Lasce

Data: 24-08-2010
Wykaszanie mechaniczne skarp rowów nawadniających kompleks 25,7 ha łąk. grafika
Łąki wraz widocznym systemem rowów nawadniających. W głębi jezioro Laska - rezerwat ornitologiczny położony na szlaku kajakowym rzeki Zbrzycy. grafika

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego prowadzone są prace konserwacyjne związane z utrzymaniem systemu nawadniającego kompleks 25,7 ha łąk położonych nad jeziorem Laska w gminie Brusy. Zadanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w porozumieniu z Nadleśnictwem Przymuszewo.

W roku 2005 przeprowadzono modernizację bruzdowo-stokowego systemu nawodnień kompleksu łąk w Lasce, pochodzącego z lat 80. XIX w. Odtworzony system tworzą trzy doprowadzalniki główne oraz sieć rowów, które przy pomocy bruzd rozlewowych nawadniają poszczególne kwatery łąk. Zaborski Park zajmuje się konserwacją systemu, która polega na wykaszaniu roślinności wzdłuż rowów na długości 4.386 m.

Do nawadniania łąk wykorzystywana jest woda pochodząca ze stawów pstrągowych zlokalizowanych na rzece Kłonecznicy. Wody te są bogate w biogeny powodując bujny wzrost roślin na dnie i skarpach rowów (głównie mozga trzcinowa). Wykaszanie i usuwanie ściętej biomasy ma na celu powstrzymanie wypłycania rowów i zapychania przepustów. Zadanie dofinansowane zostało przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Tekst: Mariusz Grzempa

Fot. Mariusz Grzempa, Styl Beata Chojęta