Konserwacja i promocja pomników przyrody na terenie ZPK

Data: 07-12-2012
Lipa drobnolistna w Parzynie grafika
Głaz narzutowy niedaleko Wzgórza Wolność grafika
Źródlisko w Czernicy grafika
Konserwacja i promocja pomników przyrody na terenie ZPK grafika
Konserwacja i promocja pomników przyrody na terenie ZPK grafika
Konserwacja i promocja pomników przyrody na terenie ZPK grafika

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego istnieje 81 pomników przyrody, z czego 64 to drzewa lub grupy drzew, 3 to głazy narzutowe, 4 to źródliska, a 10 to stanowiska cennych gatunków porostów i roślin, takich jak: zimoziół północny, pełnik europejski i skrzyp olbrzymi.


Pomniki przyrody są nie tylko ważnym elementem dla zachowania różnorodności genetycznej i ekosystemowej, ale zlokalizowane przy szlakach turystycznych i w miejscowościach, pełnią również istotną rolę edukacyjną. Dlatego przy wybranych pomnikach na terenie ZPK ustawiliśmy tablice, na których umieszczone są informacje dotyczące tej formy ochrony przyrody oraz opis obiektu, przy którym się znajdujemy.


Ochroną pomnikową na terenie ZPK objętych jest ponad 100 drzew i krzewów. Niektóre z nich wymagają zabiegów konserwatorskich, by zachować je w dobrej kondycji i przedłużyć ich żywot. Dlatego na siedmiu pomnikach przyrody, grupa doskonale wyszkolonych fachowców wykonała cięcia pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu martwych i chorych gałęzi. Aby dokładnie zbadać korony drzew, konserwatorzy wykorzystywali sprzęt wspinaczkowy, dzięki czemu cięcia były precyzyjne i zgodne ze sztuką pielęgnacji. Część z drzew została poddana pielęgnacji po raz pierwszy.

Konserwacją objęte zostały: wiąz szypułkowy w Skoszewie, Dąb Łokietka w Lasce, dąb szypułkowy i klon zwyczajny w Leśnie, jesion wyniosły i dąb szypułkowy w Windorpiu oraz klon zwyczajny w parku przydworskim w Wielkich Chełmach.

Wykonanie zadania możliwe było dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku i Gminy Brusy.