Konkurs "Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – największy z jedenastu"

Data: 09-09-2019

Park Narodowy „Bory Tucholskie” wraz z parkami krajobrazowymi: Tucholskim, Wdeckim, Wdzydzkim i Zaborskim serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich z powiatu: chojnickiego, kościerskiego, tucholskiego i świeckiego (czyli ze szkół z terenu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie) do wzięcia udziału w Konkursie pn. "Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – największy z jedenastu". Konkurs został objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Głównym celem Konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Pogłębianie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, a także poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: szkolnym, parkowym i finałowym. Więcej informacji nt. poszczególnych etapów znajduje się w załączonym Regulaminie konkursu. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) i przesłać na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie do dnia 30.09.2019 r. W formularzu nauczyciel/koordynator podaje jedynie ilość osób chcących wziąć udział w etapie szkolnym (bez wpisywania ich imion i nazwisk). Etap szkolny odbędzie się 19.11.2019 r. w szkołach, z których uczniowie zostali zgłoszeni do konkursu.

Sprawy organizacyjne będziemy konsultować z nauczycielem zgłaszającym uczniów do konkursu. Zgłoszenie się osób do Konkursu wiąże się z akceptacją Regulaminu konkursu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Beatą Grabowską – tel. 52 33 55 127 – w dni robocze w godz. od 8:00-15:00

Regulamin

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia uczestnictwa

Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekunaprawnego