Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - wyniki etapu szkolnego

Data: 10-11-2015

W dniu 6 listopada 2015 roku odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Do rywalizacji przystąpiło 165 gimnazjalistów z miasta i gminy Chojnice, gminy Konarzyny i miasta Brusy.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań, za który można było maksymalnie uzyskać 60 punktów. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono czteroosobowe reprezentacje z jedenastu szkół, które będą rywalizować ze sobą na etapie gminnym. Komisja konkursowa postanowiła do kolejnego etapu zakwalifikować następujące osoby:

1. Gimnazjum nr 1, Chojnice:
I. Jan Wolski, II. Marika Szczęsna, III. Paweł Czapiewski, IV. Marta Grabowska

2. Gimnazjum nr 2, Chojnice:
I. Janusz Szudrowicz, II. Jagoda Kubiak, III. Aleksandra Gostomska, IV. Marika Kemuś

3. Gimnazjum nr 3, Chojnice:
I. Zofia Malinowska, II. Michał Laskowski, III. Wiktoria Gostomczyk, IV. Mateusz Orłowski

4. Gimnazjum, Charzykowy:
I. Mariusz Wiśniewski, II. Olga Szyngwelska, III. Bartosz Dąbrowski, IV. Dawid Wera

5. Gimnazjum, Pawłowo:
I. Monika Tańska, II. Wiktoria Szatlak, III. Wiktoria Stanisławska, IV. Łukasz Ginter

6. Gimnazjum, Nowa Cerkiew:
I. Wiktor Niesłony, II. Katarzyna Kiedrowicz, III. Maksymilian Wirkus, IV. Filip Bacławski

7. Gimnazjum, Sławęcin:
I. Hubert Ruhnke, II. Julia Wittbrodt, III. Katarzyna Pięta, IV. Alicja Pałubicka

8. Gimnazjum, Silno:
I. Sara Lewandowska, II. Jakub Tulibacki, III. Martyna Osowicka, IV. Natalia Zwiewka

9. Gimnazjum, Swornegacie:
I. Zuzanna Jankowska, II. Agnieszka Gierszewska, III. Patrycja Kupczyk, IV. Anna Majer

10. Gimnazjum, Konarzyny:
I. Patryk Dorawa, II. Sonia Jeżewska, III. Patrycja Drobińska, IV. Aurelia Gierszewska

11. Gimnazjum, Brusy:
I. Aleksandra Miloch, II. Weronika Kłopotek Główczewska, III. Mateusz Sypniewski, IV. Maks Blech

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w I etapie (szkolnym) ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" i jednocześnie informujemy, że  II etap (gminny) odbędzie się dnia 11 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach, ul. Tuwima 2 (sala nr 400).

Na etapie gminnym reprezentacje poszczególnych gimnazjów – z każdego cztery osoby, zwycięzcy etapu szkolnego, rozwiązują indywidualnie test składający się z 25 pytań (15 pytań ogólnych – dotyczących wiedzy z zakresu biologii i geografii, pozostałych 10 pytań związanych będzie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym). Każdy uczeń z danego zespołu pracuje na cały zespół, ponieważ ostateczny wynik zespołu to suma punktów uzyskanych przez każdego z gimnazjalistów.
Gimnazjum w Konarzynach i Gimnazjum w Brusach zgodnie z regulaminem konkursu, jako jedyne gimnazja ze swoich gmin, automatycznie kwalifikują się do kolejnego etapu.

Dojazd uczestników konkursu do Chojnic odbywa się na koszt własny. Nagrody dla zwycięzców etapu szkolnego zostaną wręczone 11.12.2015 r. Gimnazjaliści z Brus i Konarzyn otrzymają nagrody w innym terminie.

Zwycięzców etapu szkolnego zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą po terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, która odbędzie się w dniu 25.11.2015 r. Dokładny program wyjazdu prześlemy do Państwa w terminie późniejszym.

Tutaj publikujemy rozwiązany test.

Organizacja konkursu została dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach
Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach
Uczniowie z Gimnazjum w Nowej Cerkwi
Uczniowie z Gimnazjum w Charzykowach
Uczniowie z Gimnazjum w Charzykowach
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach