Konkurs „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

Data: 28-11-2022

Gdy na dworze robi się coraz chłodniej, a temperatura za oknem spada poniżej zera, to czas, by rozpocząć zimowe dokarmianie ptaków.

Jak co roku zapraszamy klasy i kluby ekologiczne z przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących się na terenie miasta i gminy Brusy, miasta i gminy Chojnice oraz z Konarzyn, do udziału w konkursie „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.

Konkurs przebiega w trzech grupach wiekowych:

1. przedszkola i klasy ,,0”,

2. kl. I - III szkoły podstawowej,

3. kl. IV – VI szkoły podstawowej.

W celu uczestnictwa w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia (załącznik nr 4) i załącznik nr 2 oraz przesłać je do dnia 22 grudnia 2022 r. na adres: Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 Charzykowy lub e-mail: zpk@pomorskieparki.pl z dopiskiem „Konkurs”.

Przesłanie zgłoszenia oznacza, że podmioty uczestniczące akceptują warunki Regulaminu i stają się współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO.

Prace należy dostarczyć do Zaborskiego Parku Krajobrazowego do dnia 31 marca 2023 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 kwietnia 2023 r.

Regulamin

Załącznik nr 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Załącznik nr 3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA

Załącznik nr 4 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Grafika 1: Konkurs „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”