IX Jarmark "Czym chata bogata"

29 lipca w Charzykowach odbyła się 9. edycja Jarmarku „Czym chata bogata”. Tegoroczny jarmark w szczególności promował Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Hasło „Dary natury, bogactwo kultury” skupiło na jarmarku stoiska przedstawicieli służb ochrony przyrody i Lasów Państwowych. Przyrodnicze stoiska oferujące liczne atrakcje i konkursy dla dzieci i dorosłych cieszyły się ogromną popularnością.

Na stoisku Zaborskiego Parku Krajobrazowego można było poznać rzeczne życie. Uczestnicy konkursu rozpoznawali gatunki ryb i płazów oraz odpowiadali na pytania dotyczące zimorodka.

We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym tematem przewodnim był rak szlachetny. Na stoisku można było nauczyć się rozpoznawać rodzime gatunki raków oraz odróżniać je od obcych – inwazyjnych.

Tucholski Park Krajobrazowy zaprosił uczestników jarmarku na grzyby. Na podstawie modeli grzybów rozpoznawano ich gatunki i odróżniano jadalne od trujących.

Wdecki Park Krajobrazowy na swoim stoisku przedstawiał świat ptaków. Tutaj tematem wiodącym był również zimorodek – gatunek silnie związany z rzekami Borów Tucholskich.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” przybliżał uczestnikom jarmarku wodny świat. Na stoisku można było również sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą rozpoznawania gatunków drzew.

Na stoiskach przygotowanych przez dwie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych z Torunia i Gdańska można było zaznajomić się z pracą leśników i obejrzeć jak wyglądają nasiona, siewki i sadzonki drzew, z których później powstaje las.

Dla odwiedzających przyrodnicze stoiska jarmarku przygotowano wspólny konkurs „Przyroda Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie”,  w który zaangażowali się i młodsi i starsi uczestnicy imprezy. Na zakończenie jarmarku wśród osób, które odwiedziły wszystkie punkty przyrodnicze rozlosowano 14 cennych nagród.

Jarmark był również okazją do odwiedzenia licznych stoisk twórców ludowych oraz wystawców prezentujących rękodzieło. Nie zabrakło również punktów z regionalną żywnością, przygotowaną między innymi przez okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich.
 

 

fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski
fot. Tadeusz Chrzanowski