Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Data: 25-05-2011
Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika

W kwietniu i maju 2011 r. w Zaborskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono inwentaryzację zimorodka. Badania wykonywała Beata Waśko z Naukowego Koła Ornitologicznego Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.


Inwentaryzacją objęto rzeki: Brdę, Chocinę, Kulawę i Zbrzycę oraz brzegi jezior: Charzykowskiego, Somińskiego, Kruszyńskiego, Parzyn, Śluza, Witoczno i Dybrzk. W czasie badań, szczególną uwagą objęto miejsca gniazdowania i występowania zimorodka, które odnotowane były w czasie szacowania populacji tego gatunku na terenie ZPK przez Romana Kucharskiego w latach 1992 – 1994.


Tegoroczne dane pozyskano poruszając się po rzekach i jeziorach łodzią oraz przechodząc wzdłuż linii brzegowej jezior. Wszystkie zaobserwowana nory były sprawdzane pod kątem zasiedlenia.

Stanowiska występowania zimorodka stwierdzano na podstawie zajętych nor oraz obserwacji przelatujących ptaków. Punkty stwierdzeń występowania naniesiono na mapę za pomocą rejestratora GPS i dodano do bazy danych. Przy okazji badań wykonano również obrączkowanie 6 ptaków dorosłych i 13 piskląt. Stwierdzono również obecność samicy obrączkowanej w 2010 roku na dolnym odcinku Brdy.


Do tej pory inwentaryzacja prowadzona była w dwóch kontrolach. W czasie pierwszej, wykonany był rekonesans terenu, w celu wykrycia zasiedlonych nor oraz potencjalnych miejsc zasiedlenia w drugim lęgu. Druga kontrola polegała na sprawdzeniu miejsc pewnego występowania zimorodka oraz obrączkowaniu piskląt. Pod koniec maja planowana jest trzecia kontrola stanowisk, podczas której poszukiwane będą miejsca drugiego lęgu ptaków oraz zaobrączkowane będą młode z nor, w których obecnie wysiadywane były jaja. Podjęta zostanie również próba zaobrączkowania pozostałych ptaków dorosłych.


Inwentaryzacja zimorodka na terenie ZPK finansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.