Inwentaryzacja gatunków inwazyjnych na terenie ZPK

Data: 10-08-2012
Rdestowiec sachaliński grafika
Kolczurka klapowana grafika
Niecierpek gruczołowaty grafika
Usunięte stanowisko niecierpka gruczołowatego w okolicach Funki grafika
Na Brdzie między Ciecholewami a Małymi Swornegaciami grafika
Usuwanie niecierpka gruczołowatego w sąsiedztwie brzegu Jeziora Charzykowskiego grafika

Wzorem ubiegłego roku Zaborski Park Krajobrazowy podjął inwentaryzację inwazyjnych gatunków roślin.


Na początku sierpnia pracownicy Parku oraz studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzili inwentaryzację brzegów rzeki Brdy od miejscowości Ciecholewy do Małych Swornegaci, rzeki Zbrzycy od Parzyna do Widna oraz brzegów jezior: Witoczna i Karsińskiego. Czterodniowe warsztaty rozpoczęły się wprowadzeniem teoretycznym na temat gatunków obcych i szkoleniem z ich praktycznego rozpoznawania. Kolejne dni miały charakter terenowy. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy: pieszą i kajakową, wyposażeni w rejestratory GPS pozyskiwali dane na temat rozmieszczenia gatunków inwazyjnych. Inwentaryzacja wykazała brak gatunków inwazyjnych nad brzegami rzeki Brdy na badanym odcinku oraz skupienia niecierpka gruczołowatego, kolczurki klapowanej, rdestowca sachalińskiego i nawłoci kanadyjskiej przede wszystkim w obrębie wsi.


W czasie warsztatów usuwano również niecierpka gruczołowatego i kolczurkę klapowaną z brzegów Jeziora Charzykowskiego na odcinku od Charzyków do Bachorza. Działanie to jest kontynuowane od 2009 roku, a w bieżącym sezonie odnotowano istotnie mniejszą ilość tych gatunków w strefie brzegowej jeziora.


Warsztaty zaowocowały wzbogaceniem bazy danych Parku i posłużą do planowania działań ochronnych zapobiegających rozszerzaniu zasięgu gatunków inwazyjnych.


Podjęcie inwentaryzacji możliwe było dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.