II warsztaty terenowe „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”

Data: 06-10-2015

Zaborski Park Krajobrazowy po raz drugi przeprowadził warsztaty terenowe dla osób dorosłych zatytułowane „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”. Celem nadrzędnym zajęć jest ukazanie najcenniejszych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk, charakterystycznych dla parków wchodzących w skład strefy buforowej rezerwatu biosfery.

W warsztatach wzięły udział cztery grupy: z miasta Chojnice, z gminy Chojnice, z miasta i gminy Brusy oraz z gminy Konarzyny. Podczas trwania projektu mieszkańcy poszczególnych gmin odwiedzą cztery parki krajobrazowe (Wdecki, Wdzydzki, Tucholski i Zaborski). W bieżącym roku w warsztatach wzięło udział 122 osoby.

Przeprowadzenie warsztatów możliwe było dzięki współpracy parków krajobrazowych należących do strefy buforowej Rezerwtu Biosfery Bory Tucholskie.

Warsztaty zostały dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Mieszkańcy Kłodawy na wieży widokowej we Wdzydzach Kiszewskich.
Widok z wieży widokowej we Wdzydzach Kiszewskich.
Wspinaczka na ostatni poziom wieży została wynagrodzona pięknymi widokami.
Uczestnicy warsztatów z gminy Chojnice.
Przepławka dla ryb w Grzybowskim Młynie na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Uczestnicy warsztatów z Kłodawy podczas podziwiania torfowiska we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Prelekcja w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, przeprowadzona dla mieszkańców miasta Chojnice.
Grupa z Chojnic w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Rejs statkiem po Zalewie Żurskim.
Mieszkańcy Chojnic w trakcie rejsu po Zalewie Żurskim.
Mieszkańcy gminy Konarzyny nad Jeziorem Zmarłym w Zaborskim Parku Krajobrazowym..
Uczestnicy warsztatów nad Jeziorem Nawionek.
Grupa z Konarzyn poznaje gatunki charakterystyczne dla jezior lobeliowych.
Spacer w pobliżu Jeziora Nawionek.
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Dolina Rzeki Kulawy” w Zaborskim Parku Krajobrazowym.
Prelekcja w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, przeprowadzona dla mieszkańców miasta i gminy Brusy.
Uczestnicy warsztatów w miejskim ogrodzie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Uczestnicy warsztatów w miejskim ogrodzie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Spacer do rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”.
Grupa z miasta i gminy Brusy w uroczysku „Piekło”.