Gra terenowa w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Data: 07-12-2015

W dniu 30 listopada odbył się wyjazd dla laureatów etapu szkolnego ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wycieczce krajoznawczej mającej formę gry terenowej wzięło udział jedenaście drużyn z gminy i miasta Chojnice, gminy Brusy i gminy Konarzyny.

Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy wycieczki poprzez rozwiązywanie zadań zawartych w grze terenowej utrwalali wiadomości zdobyte w terenie oraz rozwijali umiejętność interpretowania mapy. Wybrana metoda przeprowadzenia wycieczki, niewątpliwie wpłynęła na zwiększenie czynnego udziału uczniów w zajęciach.

Drugi etap konkursu (gminny, dla szkół z miasta i gminy Chojnice) odbędzie się dnia 11 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach, ul. Tuwima 2 (sala nr 400 – obok nowej sali gimnastycznej).

Gimnazjum w Konarzynach i Gimnazjum w Brusach zgodnie z regulaminem konkursu, jako jedyne gimnazja ze swoich gmin, automatycznie kwalifikują się do kolejnego etapu.

Dojazd uczestników konkursu do Chojnic odbywa się na koszt własny. Nagrody dla zwycięzców etapu szkolnego zostaną wręczone 11.12.2015 r. Gimnazjaliści z Brus i Konarzyn otrzymają nagrody w innym terminie.

Organizacja konkursu została dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Uczestnicy wycieczki na cmentarzysku wielokulturowym w Leśnie.
W poszukiwaniu informacji niezbędnych do rozwiązania zadań.
Jedno z zadań polegało na przyporządkowaniu popielnicy pochówkowej do odpowiedniej kultury archeologicznej.
Drużyna z Zespołu Szkół w Swornegaciach.
Przy pomniku poświęconemu pamięci Ottona Weilanda w Charzykowach.
Rozwiązywanie zadań w Swornegaciach.
Zadanie przy kapliczce  w Czernicy upamiętniającej spływy kajakowe Karola Wojtyły Brdą.
Rozwiązywanie zadań w Swornegaciach.
Przy mierzeniu pierśnicy Dębu Łokietka w Lasce.
Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Chojnicach z opiekunem.
Reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Chojnicach z Panią Ewą Sobieraj.
Reprezentacja Gimnazjum nr 3 w Chojnicach z Panią Ewą Raith.
Reprezentacja z Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi z Panem Piotrem Rynką.
Reprezentacja z Zespołu Szkół w Pawłowie z Panią Justyną Krawczykiewicz.
Reprezentacja z Zespołu Szkół w Silnie z Panią Barbarą Szczęsną.
Reprezentacja Gimnazjum w Sławęcinie z Panią Czesławą Stasiek.
Reprezentacja z Zespołu Szkół w Charzykowach z Panem Piotrem Rynką.
Reprezentacja z Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach z opiekunem.
Reprezentacja z Zespołu Szkół w Swornegaciach z Panią Magdaleną Niesiołowską.
Reprezentacja Gimnazjum w Brusach z Panią Beatą Lubińską.