Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Data: 21-06-2011
Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego grafika
Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego grafika
Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego grafika
Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego grafika
Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego grafika
Fotografowali przyrodę Zaborskiego Parku Krajobrazowego grafika

W dniu 17 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego zatytułowanego ,,Walory przyrodniczo-krajobrazowe mojego regionu”.


Do konkursu przystąpili uczniowie gimnazjum z miasta i gminy Chojnice, którzy brali udział w IX ,,Wiosennych spotkaniach z przyrodą w obiektywie i nie tylko…”. Warsztaty fotograficzne jak co roku odbywały się w Swornegaciach. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienia młodzieży na piękno przyrody i kultury regionu oraz kształcenie umiejętności obserwowania i fotografowania flory i fauny. Podczas trzydniowego pobytu w Swornegaciach gimnazjaliści m.in. wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez kierownika Mariusza Grzempę nt. walorów przyrodniczych i kulturowych Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz brali udział w zajęciach fotograficzno – instruktażowych z leśniczym Tomirem Kubickim. Uczniowie zapoznali się również ze ścieżką edukacyjną ,,Dolina Kulawy” i ścieżką przyrodniczo – ornitologiczną ,,Kokoszka”, które są idealnym miejscem do fotografowania przyrody.


Prace które wpłynęły na konkurs były oceniane w dwóch kategoriach: fotografia makro oraz krajobrazy. Ocenie podlegała m.in. oryginalność ujęcia tematu oraz poprawność wykonania fotografii.


W kategorii krajobrazy nagrody przyznano: Pameli Sikorskiej (I miejsce), Robertowi Zaborowskiemu (II miejsce) i Klaudii Patrackiej (III miejsce). Wyróżnienie otrzymała: Monika Chamier Ciemińska, Karolina Piechowska oraz Magda Racławska.

W kategorii makro nagrody przyznano: Mateuszowi Grabuszyńskiemu (I miejsce), Pameli Sikorskiej (II miejsce) i Karolinie Knapik (III miejsce). Wyróżnienie otrzymała: Natalia Sokal, Tina Kręcka oraz Julia Graczyk.


Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.