Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Data: 13-06-2022

W dniu 7 czerwca 2022 roku odbył się etap ogólnopolski XXI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Brało w nim udział 39. uczniów z 13. województw. Głównym koordynatorem tegorocznej edycji był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” jest wydarzeniem pięcioetapowym. Obejmuje zmagania szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy w zakresie biologii, geografii, ochrony środowiska oraz znajomości parków krajobrazowych Polski.

Finał XXI edycji konkursu składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań. W drugim etapie zmagań uczestnicy musieli wykazać się znajomością chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz roślin pospolitych. W ostatnim etapie uczestnicy konkursu borykali się z zadaniami praktycznymi, które były elementem gry terenowej.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Elizy Mikołajewskiej-Maruszyńskiej, czuwającej nad poprawnością przeprowadzenia konkursu, dokonała następującej klasyfikacji:

I miejsce: Książański Park Krajobrazowy (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych);

II miejsce: Drawski Park Krajobrazowy (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego);

III miejsce: Krajeński Park krajobrazowy (województwo kujawsko-pomorskie).

Na kolejnych pozycjach uplasowały się drużyny z następujących województw: małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, śląskiego, lubuskiego, lubelskiego oraz łódzkiego.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach, która reprezentowała Zaborski Park Krajobrazowy i równocześnie Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w ostatecznej klasyfikacji zajęła miejsce VI.

Reprezentacje wszystkich województw gościły na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dniach od 6 do 9 czerwca. W trakcie pobytu dla uczniów przewidziano liczne wycieczki zgłębiające wiedzę na temat przyrody, kultury i historii Wielkopolski. Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny, Ostrów Lednicki oraz Rogalowe Muzeum w Poznaniu.

Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego składamy podziękowania za organizację i tworzenie przyjaznej atmosfery podczas pobytu na finale ogólnopolskim.

Uczniom gratulujemy sukcesów oraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu. 

Organizacja konkursu oraz pobyt uczestników możliwy był dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Grafika 1: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 2: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 3: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 4: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 5: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 6: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 7: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 8: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 9: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 10: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 11: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Grafika 12: Finał ogólnopolski konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"