Finał konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy"

Data: 20-06-2016

W czerwcu na terenie ścieżki ornitologiczno-przyrodniczej w Kokoszce odbył się finałowy etap konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”. W rywalizacji wzięły udział cztery szkoły podstawowe: z Konarzyn, Brus, Silna i nr 3 z Chojnic.

Na etapie parkowym reprezentacje szkół (z każdej trzy osoby) brały udział w grze terenowej, która polegała na umiejętności orientacji w terenie na podstawie mapy topograficznej oraz kompasu. Dodatkowo uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania na czterech punktach kontrolnych, umiejscowionych na trasie marszu. Zadaniem drużyn było rozpoznanie dzięciołów występujących w Polsce oraz ptaków na podstawie głosów. Jednym z zadań była też identyfikacja roślin pasa szuwarów oraz pospolitych gatunków drzew i krzewów. Na dwóch punktach kontrolnych umiejscowionych w lesie uczniowie musieli popisać się znajomością mapy Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoznawali również sztuczne schronienia dla zwierząt oraz gatunki ssaków po tropach. Na mecie uczestnicy borykali się z ostatnim zadaniem, które polegało na wyznaczeniu azymutu. Drużyny mogły uzyskać dodatkowe punkty za czas przejścia trasy oraz za prawidłowe odpowiedzi na pytania z serii „sowa mądra głowa”, które w terenie zostały oznaczone logo parku.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła drużyna z Zespołu Szkół w Silnie w składzie: Łukasz Szmagliński, Kinga Lemanczyk i Hubert Witkowski. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Barbara Szczęsna.

Drugie miejsce zajęła drużyna w Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach w składzie: Agata Wodowska, Martyna Zakrzewska i Marta Wenderska. Uczniów do konkursu przygotowywały Panie: Maria Synak, Ewa Raith i Aleksandra Mroczkowska.

Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brusach w składzie: Emilia Gawin, Kinga Schramke i Marta Osowska. Uczniów do konkursu przygotowały Panie: Danuta Kryst i Mariola Daniłko.

Czwarte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach w składzie: Marta Kostrzewska, Maria Kowcun, Sara Wnuk Lipińska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Burczyk.

Organizacja konkursu możliwa była dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Drużyna z Chojnic rozpoznaje tropów ssaków.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Konarzynach przy rozpoznawaniu pospolitych drzew i krzewów.
Grupa z Silna na szlaku gry terenowej.
Grupa z Silna na szlaku gry terenowej.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Brusach przy zadaniu ze znajomości mapy ZPK.
Zadanie ze znajomości mapy.
Na szlaku gry terenowej.
Na szlaku gry terenowej.
Reprezentacja Chojnic przy rozpoznawaniu dzięciołów.
Drużyna z Konarzyn przy zadaniu ze znajomości mapy ZPK.
Reprezentacja Szkoły w Konarzynach przy rozpoznawaniu dzięciołów.
Laureaci konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy"