Finał konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy"

Data: 05-06-2018

5 czerwca w Charzykowach odbył się etap parkowy konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”. W rywalizacji wzięły udział cztery szkoły podstawowe: z Konarzyn, Brus, Swornegaci i nr 5 z Chojnic.

Na etapie parkowym reprezentacje szkół (z każdej trzy osoby) brały udział w grze terenowej, która polegała na umiejętności orientacji w terenie. Dodatkowo uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania w punktach kontrolnych umiejscowionych na trasie marszu.

Pierwszy punkt z zadaniami znajdował się pod sędziwą wierzbą. Tutaj każda z drużyn rozpoznawała schrony dla zwierząt, które można zastosować w ogrodzie przyjaznym przyrodzie. Drugi punkt kontrolny z zadaniami, znajdował się na punkcie widokowym na Jezioro Charzykowskie. Zadaniem drużyn było zlokalizowanie charakterystycznych punktów na jeziorze - wyspy, półwyspów i zatok. Uczestnicy zmierzyli się również z tradycyjnymi nazwami nadanymi tym miejscom przez charzykowskich rybaków. Kolejne zadanie polegało na rozpoznaniu roślin wodnych występujących w Jeziorze Charzykowskim oraz tropów ssaków. Zwieńczeniem gry terenowej był test, którego pytania dotyczyły m.in. wiadomości zdobytych przez uczestników w czasie marszu.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Brusach w składzie: Kornelia Lemańczyk, Mateusz Synak i Aleksandra Kobierowska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Danuta Kryst.

Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach w składzie: Alicja Cemka, Kinga Szumacher i Marianna Karczyńska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Gabriela Słomińska.

Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach w składzie: Marcel Wieliński, Katarzyna Sielska i Zuzanna Milewska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Burczyk.

Czwarte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach w składzie: Estera Kacalak, Paweł Borzyszkowski i Amelia Stanisławska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Pałaszyńska.

Organizacja konkursu możliwa była dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brusach przy rozpoznawaniu schronów dla zwierząt.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach przy rozpoznawaniu schronów dla zwierząt.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach przy rozpoznawaniu roślin wodnych.
Uczniowie z Brus rozpoznają tropy ssaków.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Konarzynach przy rozpoznawaniu roślin wodnych.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach przy rozwiązywaniu testu.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Konarzynach przy rozwiązywaniu testu.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Brusach przy rozwiązywaniu testu.
Pierwsze miejsce: Szkoła Podstawowa w Brusach w składzie: Kornelia Lemańczyk, Mateusz Synak i Aleksandra Kobierowska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Danuta Kryst.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach w składzie: Alicja Cemka, Kinga Szumacher i Marianna Karczyńska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Gabriela Słomińska.
Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach w składzie: Marcel Wieliński, Katarzyna Sielska i Zuzanna Milewska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Burczyk.
Czwarte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach w składzie: Estera Kacalak, Paweł Borzyszkowski i Amelia Stanisławska Zespół łącznie zdobył 58 pkt. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Pałaszyńska.