Ferie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym

Data: 02-02-2022

Zapraszamy grupy zorganizowane do korzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej na ferie zimowe. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną grupa może liczyć maksymalnie 11 osób.

Warsztat zatytułowany „Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Charzykowskim” w całości zostanie przeprowadzony w terenie (maksymalna ilość osób: 20).

Tematy proponowane podczas tegorocznych ferii zimowych:

1. Sowy bez tajemnic. (1,5 h, sala edukacyjna)
W ramach zajęć pracownicy Parku zapoznają uczniów z przedstawicielami ornitofauny Parku z rzędu sowowatych. Temat zajęć przedstawimy przy pomocy prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego, diaporamy oraz quizu. Podczas zajęć uczniowie poznają głosy sów oraz dowiedzą się dlaczego warto chronić sowy.

2. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę. (1 h, sala edukacyjna)
Celem zajęć będzie zapoznanie dzieci z regułami prawidłowego dokarmiania ptaków oraz zaprezentowanie rodzajów karmy, którą można wyłożyć w ptasiej stołówce. Podczas prezentacji multimedialnej młodzi słuchacze dowiedzą się jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany karmnik oraz jakie gatunki mogą w nim zawitać. Jednym z zadań przygotowanych dla młodzieży będzie wykonanie modelu gila z papieru.

3. Ptaki wodno-błotne Zaborskiego Parku Krajobrazowego. (1,5 h, sala edukacyjna)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z przedstawicielami ornitofauny lęgowej oraz zimującej na terenie jezior i rzek parku. Zostaną omówione przystosowania dziobów ptaków do pobierania różnorodnego pokarmu oraz wykonamy doświadczanie, które utwierdzi nas w przekonaniu, że wydzielina gruczołu kuprowego ptaków wodno-błotnych zabezpiecza pióra przed przemakaniem. Temat zostanie przedstawiony za pomocą prezentacji multimedialnej oraz gier utrwalających sylwetki ptaków.

Warsztat terenowy: Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Charzykowskim. (1,5 h, zajęcia terenowe prowadzone w Charzykowach, skierowane do uczniów kl. IV-VIII szkoły podstawowej i starszych)
Celem zajęć jest nauka rozpoznawania oraz obserwacji ptaków wodno-błotnych zimujących nad Jeziorem Charzykowskim. Podczas zajęć, uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat poszczególnych gatunków ptaków oraz ich cech diagnostycznych. Podczas spaceru wzdłuż brzegu jeziora, młodzież będzie nabywała umiejętności obserwacji ptaków za pomocą lornetek i lunety.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w terminie od 14 do 27 lutego 2022 r.

W celu rezerwacji terminów prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 52 39 609 64 lub 535 562 419) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zajęcia są bezpłatne.