Ferie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym

Data: 18-01-2018

Zaborski Park Krajobrazowy zaprasza przedszkola, szkoły oraz świetlice do korzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej na ferie zimowe.

W związku z rozbudową siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia odbywać się będą w placówkach zainteresowanych ofertą lub w terenie.

Tematy proponowane podczas tegorocznych ferii zimowych:

1. Sowy bez tajemnic. (1,5 h, sala edukacyjna)
W ramach zajęć pracownicy Parku zamierzają zapoznać uczniów z przedstawicielami ornitofauny Parku z rzędu sowowatych. Temat prelekcji nawiązuje do symbolu Parku, którym jest puchacz – największa europejska sowa. Bory Tucholskie, w tym obszar Zaborskiego Parku Krajobrazowego, stanowi jedną z największych ostoi tego gatunku, podawaną przez "Polską Czerwoną Księgę Zwierząt”. Temat zajęć chcielibyśmy przedstawić przy pomocy prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego oraz kart pracy. Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z głosami sów oraz dowiedzą się dlaczego warto chronić sowy.

2. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę. (2h, sala edukacyjna + teren)
Celem zajęć będzie zapoznanie dzieci z regułami prawidłowego dokarmiania ptaków oraz zaprezentowanie rodzajów karmy, którą można wyłożyć w ptasiej stołówce. Podczas prezentacji multimedialnej młodzi słuchacze dowiedzą się jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany karmnik oraz jakie gatunki mogą w nim zawitać. Jednym z zadań przygotowanych dla młodzieży będzie wykonanie plakatu o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Na zakończenie zajęć, uczniowie wraz z opiekunami i pracownikami Parku wybiorą się na spacer po okolicy w celu obserwacji ptaków przez lornetki.

3. Zimorodek – klejnotem jezior i rzek Zaborskiego Parku Krajobrazowego. (1,5 h, sala edukacyjna)
Celem zajęć jest poznanie biologii, behawioru oraz czynników wpływających na liczebność zimorodka, gatunku chronionego i niezwykle rzadkiego w Polsce. Duża jeziorność oraz dobrze rozwinięta sieć rzeczna sprawia, że teren Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest miejscem szczególnie przyjaznym dla tego niezwykle barwnego ptaka. Temat zajęć zostanie przedstawiony przy pomocy prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego, kart pracy oraz gier edukacyjnych.

4. Nietoperze – zimowe śpiochy. (1h, sala edukacyjna)
Celem zajęć będzie poznanie niezwykłych ssaków, które licznie występują na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Temat zajęć zostanie przedstawiony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Na lekcji uczniowie zostaną zapoznani ze sztucznymi schronieniami dla nietoperzy. Młodzież pozna budowę anatomiczną nietoperzy, ich potrzeby i zagrożenia oraz gatunki występujące w Parku. Na zakończenie spotkania uczniowie sprawdzą swoją wiedzę w quizie oraz wykonają modele nietoperzy z papieru.

5. Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Charzykowskim. (1,5 h zajęcia terenowe prowadzone w Charzykowach)
Celem zajęć jest nauka rozpoznawania oraz obserwacji ptaków wodno-błotnych zimujących nad Jeziorem Charzykowskim. Podczas zajęć, uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat poszczególnych gatunków ptaków oraz ich cech diagnostycznych.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w terminie od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r.

W celu rezerwacji terminów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 39 609 64.

Zajęcia są bezpłatne.