Dzień Samorządowca w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Data: 20-06-2016

Kolejny raz samorządowcy z terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego wzięli udział w warsztatach przyrodniczych. Warsztaty odbyły 19 czerwca 2016 r. na terenie gminy Lipnica i Brusy.

Celem spotkania była prezentacja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych tej części regionu. Pretekstem do dyskusji były też zapisy projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego dotyczące powiększenia Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Od wielu lat w planach jest objęcie ochroną jezior na szlaku Zbrzycy: Księże Długie i Parszczenica. W Lipnicy dzięki pracownikom Urzędu Gminy poznaliśmy infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Głęboczek. Następnie rowerami udaliśmy się przez Kiedrowice do Zapcenia. Po drodze mijaliśmy Jezioro Kiedrowickie oraz bagna Pceń położone w obszarze siedliskowym Natura 2000 Ostoja Zapceńska. Kiedrowickie jest jeziorem lobeliowym. Dzięki uprzejmości proboszcza ks. Jacka Somerskiego poznaliśmy historię parafii i kościoła w Zapceniu. Kolejnym punktem na trasie było Jezioro Księże oraz dolina rzeki Kulawy. Zakończenie dnia samorządowca odbyło się przy ognisku w Lasce na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Przymuszewo.

Organizacja warsztatów dofinansowana została przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Na starcie w Lipnicy.
W drodze do Zapcenia.
W drodze do Zapcenia.
W Kiedrowicach.
Przy bagnie Pceń.
Przy torfowisku w dolinie rzeki Kulawy.
Trasa doliną Kulawy.
Trasa doliną Kulawy.