Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2014”

Data: 09-09-2014

Zachęcamy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2014”, przebiegającej w tym roku pod hasłem "Turysto! Szanuj środowisko!". Finał akcji odbędzie się w dniach 19-21.09.2014 r.

W ramach akcji Zaborski Park Krajobrazowy przekaże do szkół z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz gminy Konarzyny materiały w postaci worków i rękawic. Dla najbardziej aktywnych uczestników akcji przewidziano specjalną nagrodę.
Do akcji przyłączają się także Gmina Brusy, Miasto Chojnice, Gmina Chojnice oraz Gmina Konarzyny, które przekażą dodatkowo część worków i rękawic oraz sfinansują wywóz i składowanie odpadów.
Miejsce czasowego składowania i organizację transportu śmieci należy uzgadniać:
• w Gminie Brusy z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach, panem Pawłem Wolterem (nr tel. 52 398 23 62).
• w Mieście Chojnice z panem Łukaszem Prillem z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (nr tel. 52 397 18 00 wew. 18).
• w Gminie Chojnice i Gminie Konarzyny z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z panią Reginą Blumą (tel. 52 398 78 46, 52 335 50 62) w godzinach 7.00 – 15.00.

Worki i rękawice zostały zakupione ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu Gminy Brusy.