20 października - Dzień Krajobrazu

Data: 07-10-2016

20 października 2000 r. we Florencji podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową, której głównym celem jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Zgodnie z zapisami Konwencji, krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.

Każdy człowiek kształtuje przestrzeń wokół nas. Budując domy, zakładając ogrody, pozostawiając lub usuwając zadrzewienia przydrożne i śródpolne, tworzymy krajobraz, który jest harmonijny lub nie.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października – rocznicę podpisania Konwencji – ogłoszono Dniem Krajobrazu. Święto to ustanowiono w celu promowania ochrony i świadomego planowania krajobrazu. Ma ono wskazać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za przestrzeń, w której żyjemy i tym samym za jakość naszego życia.

Zaborski Park Krajobrazowy włącza się w obchody Dnia Krajobrazu, o którego szczegółach powiadomimy w najbliższym czasie.