Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

8 października w Charzykowach odbyło się uroczyste otwarcie budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, samorządowcy z miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz gminy Konarzyny, a także projektant i wykonawcy robót oraz koleżanki i koledzy z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu powierzchnia użytkowa dotychczas istniejącej siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego zwiększyła się ze 130 m2 do blisko 300 m2. Dzięki przebudowie zyskano nową salę edukacyjną o powierzchni ponad 70 m2, dwa nowe pomieszczenia sanitarne, szatnię, magazyn oraz taras z możliwością stworzenia ogrodu edukacyjnego.

Budynek został wybudowany w ramach projektu „Edukacja dla przyrody” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.