Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę
Kto z karmnika ziarno wyjada?
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Sowy to znamienna grupa ptaków, wokół której krąży wiele mitów i legend. Część z nich głęboko zakorzeniła się w wierzeniach i kulturze. Powiedzenie „sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili” czy tłumaczenie głosu pójdźki jako nawoływania „pójdź, pójdź w dołek pod kościołek” powodują, że sowy postrzegane są jako istoty zwiastujące śmierć lub nadchodzące nieszczęście. Innym razem możemy usłyszeć hasło o zabarwieniu pozytywnym „sowa mądra głowa”. Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu, jednak mogą one wprowadzać spore zamieszanie w postrzeganiu sów. Większość gatunków sów występujących w Polsce prowadzi nocny tryb życia, co powoduje, że odbierane są jako ptaki mistyczne oraz pełne tajemnic. Tylko lepsze ich poznanie może wpłynąć na zmianę stosunku do tej grupy ptaków.

W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym zrealizował projekt o nazwie „Poznajemy sowy”. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z biologią i ekologią sów oraz sposobami ochrony czynnej. Zajęcia przebiegały w dwóch etapach. W pierwszej części uczestnicy brali udział w prelekcji, podczas której dowiedzieli się miedzy innymi jakie menu preferują sowy, dlaczego ich lot jest bezszelestny, a słuch doskonały. Młodzież miała również okazję zapoznać się z piórami i wypluwkami pochodzącymi od różnych gatunków sów. Na zakończenie zajęć, wspólnie wybieraliśmy się na nasłuchy, dzięki którym udało się stwierdzić stanowiska lęgowe puszczyka i płomykówki. W pierwszym etapie projektu w zajęciach prowadzonych przez Zaborski Park Krajobrazowy wzięły udział 222 osoby.

Drugi etap projektu odbywał się w siedzibie Parku w Charzykowach. Tym razem skupiliśmy się na płomykówce – sowie z sąsiedztwa. Młodzież wysłuchała krótkiego wykładu na jej temat oraz obejrzała film przedstawiający biologię płomykówki oraz współpracę przyrodników w zakresie ochrony gatunku z różnymi grupami społecznymi. W dalszej części zajęć odbył się pojedynek wiedzy na temat sów. Pomiędzy sobą rywalizowały świetlice wiejskie biorące udział w projekcie. Konkurencje nie były łatwe. Młodzież rozpoznawała sowy na podstawie głosów, sylwetek oraz dopasowywała sztuczne miejsca lęgowe do gatunku.

Podsumowaniem warsztatów była gra terenowa polegająca na wyszukaniu sylwetek sów oraz rozwiązaniu zadań utrwalających wiedzę o gatunkach lęgowych sów występujących w Polsce. W drugim etapie zajęć uczestniczyły 84 osoby z 13 świetlic wiejskich z gminy Chojnice.

Projekt „Poznajemy sowy” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.