przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Szlak Zaborski - z Brus do Drzewicza

 

Szlak zielony zaczyna się w stolicy Ziemi Zaborskiej – Brusach, przy dworcu PKP. Dworzec kolejowy w Brusach znajduje się na trasie linii kolejowej Chojnice – Kościerzyna, której uruchomienie nastąpiło w 1902 r. Turysta wędrujący szlakiem Zaborskim będzie miał możliwość zwiedzania Kręgów Kamiennych oraz drewnianego kościoła z połowy XVII w. w Leśnie. Szlak w większości prowadzi przez tereny leśne, najbardziej odludne miejsca na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym rezerwaty przyrody „Dolina Kulawy” i „Nawionek”. Atutem szlaku są wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Związane są one z siedliskami nawęglanowymi w dolinie rzeki Kulawy, a także pochodzącym z XIX w. systemem nawodnień łąk nad Kulawą. Niezwykle atrakcyjny jest fragment szlaku od Laski do Drzewicza, który prowadzi tzw. doliną Jezior Rynnowych, z jeziorem lobeliowym Nawionek i jeziorami ramienicowymi: Zmarłe, Gardliczno Duże i Płęsno. Szlak Zaborski prowadzi przez następujące wsie i osady: Gacnik, Zalesie, Kręgi Kamienne, Leśno, Parzyn, Kruszyn, Kubianowo, Wawrzonowo, Laska, Leśnictwo Młynek do Drzewicza. Z Drzewicza prowadzą szlaki piesze i rowerowe, dzięki którym można poznać przyrodę Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Opiekun szlaku: PTTK Oddział Regionalny Gdańsk

 
 Kilometraż szlaku
 Brusy  0,0  41,0
 Brusy Gacnik  1,0  40,0
 Leśno Kręgi  6,0  35,0
 Leśno  8,5  32,5
 Parzyn  14,0  27,0
 Kruszyn  17,0  24,0
 Laska  27,0  14,0
 Drzewicz  41,0  0,0

 


Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy