przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Odtworzenie infrastruktury po nawałnicy

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zakończono odtwarzanie infrastruktury edukacyjno-turystycznej zniszczonej lub uszkodzonej podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. Działanie finansowane było ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Gwałtowne burze z huraganowymi wiatrami, w porywach przekraczającymi prędkość 150 km/h i ulewnymi deszczami, przeszły nad Polską pasem szerokości około 50-70 km od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze aż po Wybrzeże Bałtyku. Huragan wyrządził ogromne szkody w infrastrukturze gospodarczej i mieszkaniowej oraz lasach. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zostało zniszczone i uszkodzone około 5 tysięcy ha lasów. Pod naporem wiatru ucierpiały starodrzewy sosnowe, siedliska przyrodnicze, pomniki przyrody, strefy ochrony ptaków i miejsca bytowania różnych gatunków rzadkich zwierząt. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy domy, zabudowania gospodarcze, linie energetyczne, infrastruktura turystyczna i edukacyjna (ścieżki edukacyjne, tablice edukacyjno-informacyjne, oznakowanie turystyczne). Zniszczona infrastruktura stanowiła niemal trzydziestoletni dorobek funkcjonowania Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Dzięki staraniom podjętym przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w dniu 10 października 2019 r. podpisano umowę z firmą DACH-MIR Mirosław Lewiński z Kaszuby. Drukiem tablic zajęła się agencja reklamowa Gale Krzysztof Szultka z Brus, współpracująca przy projektach z Dawidem Kilonem, ornitologiem i rysownikiem przyrody. Zgodnie z umową wszystkie prace zakończono 30 marca 2020 r.

Projekt obejmował następujące działania:
1. Otworzenie ścieżki ornitologiczno-przyrodniczej Kokoszka, w tym odtworzenie tablic edukacyjnych (9 szt.) i konserwację czatowni do obserwacji ptaków.
2. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Dolina Kulawy, w tym odtworzenie 60 mb drewnianej kładki na torfowisku oraz odtworzenie ogrodzenia i bramy.
3. Odtworzenie ścieżki kulturowej Kręgi Kamienne w Leśnie. Zadanie realizowane było na cmentarzysku wielokulturowym wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych i obejmowało: odtworzenie tablic edukacyjnych (7 szt.), konserwację i naprawę gier edukacyjnych, odtworzenie ogrodzenia i bramy, rekonstrukcję kręgów i prace porządkowe. Zadanie zrealizowano pod nadzorem dr hab. Krzysztofa Walenty - archeologa, który od 1975 r. bada i popularyzuje cmentarzysko w Leśnie.
4. Odtworzenie oznakowania Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym: tablic granicznych (20 szt.), tablic edukacyjno-informacyjnych z mapą (11 szt.), tablic informacyjnych - znaki drogowe E-22c (7 szt.), tablic edukacyjnych - pomniki przyrody (15 szt.), węzłów szlaków turystycznych (24 szt.).

Realizacja zadania możliwa była dzięki dobrej współpracy z zarządcami lub właścicielami nieruchomości: nadleśnictwami - Przymuszewo, Rytel i Czersk, gminami Brusy i Chojnice oraz właścicielami prywatnymi.
 

 


Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy