CH14

To rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu. Ze względu na ubogie i piaszczyste gleby bielicowe obszary te porastają zwykle bory sosnowe. Bory Tucholskie, w tym Zaborski Park Krajobrazowy, należą do najbardziej znanych tego typu obszarów w Polsce.