Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Jeziora oligotroficzne (gr. oligos- mały, nieznaczny) charakteryzują się niską zawartością pierwiastków biogennych zwłaszcza azotu i fosforu oraz dużym nasyceniem tlenem. Ich woda jest przejrzysta, prześwietlona często do samego dna. W zbiornikach takich, ze względu na ograniczoną produkcję, następuje niewielka kumulacja osadów dennych, a ponieważ natlenienie zbiornika w całym profilu wody jest bardzo dobre, osady są dobrze zmineralizowane i przybierają barwę jasną.

Jeziora oligotroficzne na terenie Parku to jeziora lobeliowe, które wyróżnia się na podstawie kryterium florystycznego, czyli obecności przynajmniej jednego z trzech gatunków wskaźnikowych, dla tego typu jezior: lobelii jeziornej, poryblinu jeziornego i brzeżycy jednokwiatowej.

Jeziora lobeliowe charakteryzują się niską zawartość wapnia, żelaza i fosforu, co determinuje skład i ilość fito- i zooplanktonu, a co za tym idzie dużą przeźroczystość wody.

Jeziora lobeliowe to jeziora położone najczęściej na terenie borów sosnowych i kwaśnych buczyn. Strefa ekotonu, czyli przejścia pomiędzy lasem a zbiornikiem wodnym, jest bogata w gatunki chronione i zagrożone wyginięciem. Występują tu m.in torfowce, owadożerne rosiczki i widłaczek torfowy.

Grupę jezior lobeliowych na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego reprezentują objęte ochroną rezerwatową jeziora NawionekPiecki i Moczadło oraz: Czarne, Długie, Żabionek i Sosnówek.