przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Jeziora

Zaborski Park Krajobrazowy charakteryzuje obfitość naturalnych wód stojących. Na jego obszarze występuje 47 jezior różnej wielkości i genezy. Łączna powierzchnia wszystkich akwenów wynosi 4269,96 ha, co stanowi 12,54 % powierzchni Parku.

Jeziora na terenie Parku mają pochodzenie polodowcowe. Można wśród nich wyróżnić dwa główne typy: jeziora rynnowe – zajmujące głębiej położone miejsca w rynnach wyżłobionych w podłożu przez wody odpływające z lodowca, charakteryzujące się na ogół znaczną głębokością maksymalną, wydłużonym kształtem i stromymi skarpami brzegowymi oraz jeziora wytopiskowe – powstałe zwykle na powierzchni sandrowej w zagłębieniach po wytopionych bryłach martwego lodu.

Jeziora Parku są bardzo zróżnicowane pod względem cech morfologicznych. Największe – Jezioro Charzykowskie – ma powierzchnię 1363,8 ha, głębokość maksymalną 30,5 m, średnią 9,8 m i objętość 134 533,2 tys. m3. Najgłębsze – jezioro Płęsno – osiąga głębokość maksymalną 37,0 m i średnią 16,0 m.

Jeziora Zaborskiego Parku Krajobrazowego - położenie, cechy morfometryczne i charakter ekologiczny - zestawienie

Jeziora Zaborskiego Parku Krajobrazowego reprezentują też różne typy troficzne: oligotroficznemezotroficzne ramienicoweeutroficzne i dystroficzne.

Jeziora rynnowe

Lista podstron:

Jeziora oligotroficzne

czytaj więcej ...

Jeziora mezotroficzne ramienicowe

czytaj więcej ...

Jeziora eutroficzne

czytaj więcej ...

Jeziora dystroficzne

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy