Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Wszystkie gatunki ptaków występujące w ZPK, z wyjątkiem kilku gatunków łownych, objęte są w Polsce ochroną gatunkową. Gatunkami szczególnej troski są gatunki objęte ochroną strefową, gatunki z Czerwonej Księgi oraz gatunki o szczególnym statusie zagrożenia i ochrony na świecie lub w Europie. Do najcenniejszych elementów awifauny Zaborskiego Parku Krajobrazowego należą: puchacz, bielik, kania czarna, kania ruda, łabędź krzykliwy, zimorodek, żuraw i gągoł.

Lista gatunków ptaków na terenie ZPK