przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ochrona sów

ZPK stanowi miejsce występowania puchacza, puszczyka, włochatki i uszatki. Występowanie włochatki jest ściśle uzależnione od obecności dziupli wykuwanych przez dzięcioła czarnego. Na terenie ZPK latach 2003-2005 stwierdzono gniazdowanie przynajmniej 11 par lęgowych. Jedną z metod czynnej ochrony jest rozwieszanie skrzynek dostosowanych do potrzeb tego gatunku. W 2005 r. na terenie ZPK zainstalowano 16 skrzynek dla włochatki. Każdego roku w czasie największej aktywności głosowej sów prowadzone są nasłuchy, mające na celu potwierdzenia zajęcia rewiru lęgowego. W latach 1993-2004 na terenie ZPK wykonano 7 sztucznych gniazd dla puchacza, z czego 50% zostało zajętych przez ptaki. Ochrona sów realizowana jest przy współpracy z Komitetem Ochrony Orłów.


Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy