Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

ZPK stanowi miejsce występowania puchacza, puszczyka, włochatki i uszatki. Występowanie włochatki jest ściśle uzależnione od obecności dziupli wykuwanych przez dzięcioła czarnego. Na terenie ZPK latach 2003-2005 stwierdzono gniazdowanie przynajmniej 11 par lęgowych. Jedną z metod czynnej ochrony jest rozwieszanie skrzynek dostosowanych do potrzeb tego gatunku. W 2005 r. na terenie ZPK zainstalowano 16 skrzynek dla włochatki. Każdego roku w czasie największej aktywności głosowej sów prowadzone są nasłuchy, mające na celu potwierdzenia zajęcia rewiru lęgowego. W latach 1993-2004 na terenie ZPK wykonano 7 sztucznych gniazd dla puchacza, z czego 50% zostało zajętych przez ptaki. Ochrona sów realizowana jest przy współpracy z Komitetem Ochrony Orłów.