Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Zaborski Park Krajobrazowy podejmuje szereg działań związanych czynną ochroną przyrody. Do najważniejszych należą: ochrona nietoperzy, utworzenie Biocentrum Kulki, ochrona sów, ochrona ekosystemów łąkowych, zwalczanie gatunków inwazyjnych i restytucja raka szlachetnego.

 

____ki.jpg

raki.jpg