Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Dom dla porobnic
    Dom dla porobnic
  • 30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego
    30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Nazwa: Jezioro Małe Łowne

Rodzaj: torfowiskowy

Rok powołania: 1993

Akt powołania: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. 1994 nr 5, poz. 37) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Małe Łowne"

Powierzchnia: 37,83 ha

Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności charakterystycznej dla torfowisk przejściowych i wysokich, borów bagiennych, wilgotnych oraz świeżych z występującymi tu gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

Opis: Ochronie rezerwatu podlega zarastające płem torfowiskowym jezioro Małe Łowne, które otoczone jest borem bagiennym i stanowiskami turzycowo-mszarnymi oraz roślinnością torfowisk wysokich i przejściowych.