przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Rezerwaty przyrody

Zgodnie z art. 13. Ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest osiem rezerwatów przyrody: Nawionek, Bagno Stawek, Jezioro LaskaJezioro Małe Łowne, Piecki, Dolina Kulawy, Moczadło i Kruszynek.

Nadzór nad rezerwatami przyrody na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Lista podstron:

Nawionek

czytaj więcej ...

Bagno Stawek

czytaj więcej ...

Jezioro Laska

czytaj więcej ...

Jezioro Małe Łowne

czytaj więcej ...

Piecki

czytaj więcej ...

Dolina Kulawy

czytaj więcej ...

Moczadło

czytaj więcej ...

Kruszynek

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy