Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Zgodnie z art. 13. Ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest osiem rezerwatów przyrody: Nawionek, Bagno Stawek, Jezioro LaskaJezioro Małe Łowne, Piecki, Dolina Kulawy, Moczadło i Kruszynek.

Nadzór nad rezerwatami przyrody na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.