Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.) do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy m.in. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego.

Na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są następujące formy ochrony:

- rezerwaty przyrody;

- obszary Natura 2000;

- użytki ekologiczne;

- pomniki przyrody.