Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Stare lasy bukowe są dogodnym siedliskiem dla ptaków dziuplastych. Jednym z nich jest pewien gatunek sowy, którego pohukiwania wczesną wiosną łatwo usłyszeć w okolicy Wolności. Jaka jest jego nazwa? Rozwiąż zadanie!

Ptak ten jest najpowszechniej występującym polskim gatunkiem sowy. Jego populacja szacowana jest na 65-75 tyś. par. Występuje na całym obszarze kraju, we wszelkich typach krajobrazu, począwszy od lasów a skończywszy na terenach zurbanizowanych, takich jak: stare parki, aleje drzew i zabudowa. Występuje w dwóch odmianach barwnych: szarej i brązowej. Najwyższe zagęszczenia osiąga w dużych kompleksach leśnych, zwłaszcza w drzewostanach grądowych. W siedliskach leśnych i alejach drzew wybiera na gniazdowanie obszerne dziuple, wykute przez dzięcioła czarnego. Zwykle odbywa jeden lęg w roku. Jaja wysiaduje wyłącznie samica. Pisklęta opuszczają gniazdo w wieku ok. 30 dni. Żywi się drobnymi ssakami i ptakami. Jedną z metod ochrony tego gatunku jest zachowanie starych dziuplastych drzew.

fot. Cezary Korkosz