Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Sondażowe badania archeologiczne, rozpoczęte w 1967 r. przez Gerarda Wilkego, potwierdziły występowanie na terenie Lasu Wolność dwóch stanowisk, opisanych jako grodziska wczesnośredniowieczne. Są to Góra Zamkowa i wzniesienie położone około 300 m na północny-wschód od parkingu leśnego w Wolności, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 212 Chojnice-Bytów. Znajdujesz się właśnie na drugim stanowisku, gdzie wg badań archeologów w okresie między VIII a X wiekiem znajdowało się grodzisko. Było to grodzisko wyżynne, kolistego kształtu, usytuowane na wyniosłym szczycie cyplowatego wzgórza morenowego. Stanowisko posiada czytelny wał na całym obwodzie, obniża się ostro w kierunku wschodnim (podobnie zresztą opada majdan grodziska). Sondażowe wykopy potwierdziły występowanie ułamków glinianych naczyń oraz węgli drzewnych. Na szczycie dawnego wzgórza morenowego usypano glinianoziemny nasyp. Wysokość jego wynosiła pierwotnie prawdopodobnie 2-2,5 m, szerokość zaś około 6 m. Współcześnie jest wał jest silnie zniwelowany. Zewnętrzne umocnienie wału uległo zapewne spaleniu, o czym świadczy warstwa spalenizny zalegająca na jego zewnętrznym skłonie. Po zniszczeniu został on naprawiony, co polegało również na jego powiększeniu.

Numeryczny model terenu średniowiecznego grodziska w okolicach Wolności