Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Formowanie się mułków, piasków i glin zwałowych w spływach KEMÓW (14)* następowało w STADIALE górnym ZLODOWACENIA WISŁY. Formy te powstały w wyniku akumulacji na rozległych powierzchniach, w których lód stopniał do samej ziemi, a utrzymywał się dookoła. W miejscach tych osadzane było „błoto” morenowe zagrzebane w lodzie. Formą o takiej genezie jest wzniesienie na którym teraz się znajdujesz o wysokości 159.6 m n.p.m.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

* Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

* Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.

Widok w kierunku Orlika i Główczewic