Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Powierzchnia sandru została silnie przekształcona przez procesy eoliczne będące wynikiem działalności wiatru. W efekcie tych procesów powstały formy wypukłe zbudowane z piasków. Największe ich skupienie występuje w sąsiedztwie Jeziora Charzykowskiego oraz w rejonie Swornegaci, w tym nad Chociną. Wysokość tych form dochodzi do 8-10 m, zdarzają się piaszczyste wzniesienia o wysokości do 14 m. Formy te zostały ukształtowane przez wiatry zachodnie.