Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Chocina przepływa przez tereny rolnicze: pola uprawne, pastwiska i łąki. Te ostatnie to siedliska półnaturalne, które do swojego trwania wymagają regularnego koszenia. Łąki to siedliska, w których dominują trawy przy dużym udziale innych roślin zielnych. Ekstensywnie użytkowane łąki są pełne barwnie kwitnących roślin, zapewniajacych pożywienie licznym owadom zapylającym. Łąki są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, m.in. czajek, skowronków i kszyków.