Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Porosty to grupa organizmów powstałych w wyniku trwałej symbiozy między cudzożywnym grzybem, a samożywnym glonem. Ich ciało, zwane plechą, może przybierać różne formy: krzaczkowatą, listkowatą i skorupiastą. Występują na ziemi, skałach i kamieniach, na drzewach i martwym drewnie. Są też istotnym elementem różnego typu zbiorowisk roślinnych. Występując masowo, na przykład w borach chrobotkowych, decydują o fizjonomii siedliska.

Porosty są jednym z najczulszych wskaźników czystości powietrza, ponieważ są bardzo wrażliwe na obecność najmniejszych ilości trujących gazów.