Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Naturalnie płynąca rzeka nizinna tworzy liczne zakola. Powstają one na skutek erozji bocznej, czyli wymywania koryta rzeki przez wartko płynącą wodę. Od wklęsłej strony zakola koryto rzeki jest głębokie, często tworzą się tam wiry, zaś po stronie wypukłej zakola zachodzą procesy akumulacji, czyli odkładania się materiału rzecznego w postaci łach piasku lub odsypów żwiru i kamieni. Woda w naturalnie krętej rzece płynie wolniej niż w wyprostowanym sztucznie korycie, a dolina taka magazynuje więcej wody.

Dolina Chociny fot. Styl Beata Chojeta