Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Dudek gniazduje w dziuplach drzew, wyjątkowo w norach ziemnych, budkach lęgowych, pryzmach kamieni oraz zakamarkach budynków. Gniazdo skąpo wyściela trawą, mchem bądź igłami sosny. Odbywa jeden lęg w roku. Młode opuszczają gniazdo po około miesiącu. Żywi się dużymi owadami i poczwarkami, które zbiera z powierzchni ziemi.