Oferta edukacyjna

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 - tel. 052 39 609 64 lub e-mail: zpk@pomorskieparki.pl Poniżej przedstawiono całoroczny plan, w którym znalazły się zdarzenia edukacyjne organizowane lub współorganizowane przez Zaborski Park Krajobrazowy.

1. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę - akcja dokarmiania ptaków zimą połączona z konkursem adresowanym do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych z miasta i gminy Brusy, miasta i gminy Chojnice, gminy Konarzyny i Lipnica.

2. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - konkurs adresowany jest do wszystkich gimnazjów z gmin Brusy, Chojnice, Konarzyny, Lipnica i miasta Chojnice.

3. Akcja „Sprzątanie świata” – wyjazdy terenowe z dziećmi i młodzieżą na sprzątanie terenów ZPK oraz dostarczanie do ponad 40 szkół materiałów (worki, rękawiczki, materiały informacyjne).

4. Warsztaty ornitologiczne na ścieżce edukacyjnej w Kokoszce.

5. Konkurs prasowy/internetowy na temat walorów przyrodniczych Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

6. Warsztaty zimowe „Tropami zwierząt” organizowane w terenie.

7. Zajęcia edukacyjne podczas ferii zimowych w Wiejskim Dom Kultury w Swornegaciach.

8. Somiński Jarmark Ludowy - stoisko z konkursami przyrodniczymi podczas festynu w Sominach w każdą pierwszą sobotę sierpnia.

9. Akcja sprzątania brzegów Jeziora Charzykowskiego organizowana z Chojnickim Klubem Żeglarskim z okazji Dnia Ziemi.

10. Festyny w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach, Szkole Podstawowej w Męcikale i Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach - stoisko z konkursami przyrodniczymi.

11. Zaborski Konkurs Ekologiczny o Złote Kocanki Piaskowe - współpraca z Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach i Zaborskim Towarzystwem Naukowym przy organizacji konkursu z rozpoznawania roślin.

12. Konkurs o Kulika Wielkiego - współpraca z Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach i Zaborskim Towarzystwem Naukowym przy organizacji konkursu z rozpoznawania ptaków.

13. Eko-Bal - współpraca i zakup nagród na konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową w Pawłowie.

14. Gminny Konkurs Ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Charzykowach.

15. Dzień Ziemi w Tucholi - stoisko z konkursami przyrodniczymi podczas dorocznego festynu organizowanego przez Tucholski Park Krajobrazowy.

16. Konkurs „Jestem przyjacielem przyrody” organizowany przez Szkołę Podstawową w Kłodawie.

17. EKO-ART - współpraca i zakup nagród na konkurs recytatorski związany z przyrodą; konkurs organizowany przez Chojnicki Dom Kultury.

18. Jesienny Bieg Ekologiczny - impreza sportowo-rekreacyjna organizowana przez Zespół Szkół w Swornegaciach.

19. Warsztaty fotograficzne „Wiosenne spotkania z przyrodą w obiektywie i nie tylko...” - współpraca przy organizacji warsztatów organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Chojnicach.

20. Akcje edukacyjno-informacyjne: „Chronimy raki rodzime”, „Jak pomagać nietoperzom?”, „20 lat w krainie puchacza”, "Jeziora skarbem zaborskiej przyrody" - całoroczny cykl zajęć edukacyjnych organizowanych w szkołach, bibliotekach.

21. Miejsko-Gminny Konkurs Piosenki Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas I-III miasta i gminy Chojnice - współpraca i zakup nagród w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Chojnicach.

22. Wystawy fotograficzne, m.in.: „Zaborskie krajobrazy”, „Zaborski Świat Podwodny”, „20 lat w krainie puchacza”. Istnieje możliwość nieodpłatnego użyczenia ww. wystaw.

23. Zajęcia edukacyjne na ścieżkach przyrodniczych administrowanych przez Zaborski Park Krajobrazowy.

24. Warsztaty obrączkarskie dla gimnazjalistów - organizowane każdego roku we wrześniu podczas obozu ornitologicznego w Kokoszce.