Edukacja

Przy piecu chlebowym w Widnie grafika
Ogólnopolski finał konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski grafika
Warsztaty "Tropami zwierząt" grafika
Warsztaty obrączkarskie na ścieżce ornitologicznej w Kokoszce grafika
Zajęcia terenowe na ścieżce ornitologicznej w Kokoszce grafika
Konkurs "Eko Art" w Chojnickim Domu Kultury w Chojnicach grafika
Zajęcia w salce edukacyjnej w Kokoszce grafika
Szkoła terenowa na ścieżce przyrodniczej Dolina Kulawy grafika

Do ważniejszych zadań ustawowych, jakie stoją przed Służbą Parku Krajobrazowego, należą edukacja przyrodnicza i popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego Ziemi Zaborskiej. Zadania te realizowane są poprzez organizację zajęć terenowych na ścieżkach przyrodniczych, zajęć kameralnych, kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych, wycieczek, konkursów przyrodniczych oraz działalność wydawniczą. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć w kalendarzu. Zapraszamy!