przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy"

Jeśli jesteś uczniem klas IV-VI szkoły podstawowej i nie jest Ci obca przyroda Zaborskiego Parku Krajobrazowego, zapraszamy Ciebie do wzięcia udziału w VII edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, gminnym i parkowym. Pierwsze dwa etapy zostaną przeprowadzone w formie testu, natomiast na etapie parkowym uczestnicy wezmą udział w grze terenowej z zadaniami rozmieszczonymi na punktach kontrolnych. Na tym etapie równie ważne jak wiedza, są umiejętności korzystania z mapy oraz kompasu.

Dokładne informacje na temat warunków uczestnictwa, przebiegu oraz kalendarza konkursu zawarte są w regulaminie.

W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać na adres e-mail: zpk@pomorskieparki.pl  do dnia 15 marca 2019 r.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Grażyną Jaszewską (tel. 535-562-419, e-mail: g.jaszewska@pomorskieparki.pl - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30).

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu

 

 


Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy