Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Dom dla porobnic
    Dom dla porobnic
  • 30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego
    30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Zalesiamy Leśno to nazwa akcji organizowanej przez Nadleśnictwo Przymuszewo, mającej na celu społeczne wsparcie odtwarzania lasów na terenach zniszczonych przez nawałnicę.

Zaborski Park Krajobrazowy położony jest w północno-zachodniej części Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie i swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Nadleśnictwa Przymuszewo (RDLP Toruń). W wyniku huraganowego wiatru z 11 sierpnia 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo zostało zniszczone i uszkodzone 5 tysięcy ha lasów (27% powierzchni Nadleśnictwa). Pod naporem wiatru ucierpiały starodrzewy sosnowe, siedliska przyrodnicze, pomniki przyrody, cenne drzewostany nasienne, strefy ochrony ptaków i miejsca bytowania różnych gatunków rzadkich zwierząt. Na terenie Borów Tucholskich uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy domy, zabudowania gospodarcze, linie energetyczne, infrastruktura turystyczna i edukacyjna.

Przed leśnikami stoi niełatwe zadanie odtworzenia lasów na olbrzymich powierzchniach pohuraganowych. Tylko w Nadleśnictwie Przymuszewo na najbliższe pięć lat planowane jest do odnowienia 1950 ha, a w Leśnictwie Leśno 300 ha lasu.

W dniu 2 kwietnia przy leśniczówce Leśno spotkało się 46 osób, w tym liczna grupa pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzięki naszej pracy na powierzchni 0,8 ha rośnie już nowy las sosnowy. Posadziliśmy około 6 tysięcy sadzonek dwuletniej sosny. Nowa uprawa leśna zlokalizowana jest w sąsiedztwie leśniczówki przy drodze do Kaszuby. Mamy nadzieję, że pod czujnym okiem leśniczego oraz przy naszym wsparciu będzie pięknie rosnąć. Darz Bór!