Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.
  • Dokarmiamy ptaki
    Dokarmiamy ptaki
  • 30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego
    30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Zachęcamy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2019”, przebiegającej w tym roku pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzatamy, zmieniamy!”. Finał akcji odbędzie się w dniach 20-22.09.2019 r.

W ramach akcji przekażemy do szkół z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz gminy Konarzyny worki i rękawice, a po jej przeprowadzeniu prosimy o udzielenie informacji na temat wyników sprzątania, według załączonego wzoru. Informacje te prosimy przekazać na adres e-mail zpk@pomorskieparki.pl. Zebrane informacje służyć będą sporządzeniu raportu dla koordynatora krajowego akcji Fundacji Nasza Ziemia.

Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano specjalną nagrodę.

Do akcji przyłączają się także Gmina Brusy, Miasto Chojnice, Gmina Chojnice oraz Gmina Konarzyny, które sfinansują wywóz i składowanie odpadów. Miejsce czasowego składowania i organizację transportu śmieci należy uzgodnić:
• w Gminie Brusy z panem Pawłem Wolterem z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach (tel. 52 398 23 62),
• w Mieście Chojnice z panem Łukaszem Prillem z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (nr tel. 52 397 18 00 wew. 18),
• w Gminie Chojnice z panem Pawłem Szulcem (tel. 509 573 630) lub z panem Michałem Mączyńskim (tel. 513 060 131) z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach.

Worki i rękawice zostały zakupione ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sprawozdanie