Sprzątanie Jeziora Charzykowskiego

Data: 23-04-2015

Połowa kwietnia 2015 r. minęła w Zaborskim Parku Krajobrazowym pod hasłem zbierania śmieci zalegających nad brzegami rzek i jezior. Jak co roku posprzątaliśmy brzegi Jeziora Charzykowskiego, co wymagało udziału blisko stu osób, reprezentujących różne organizacje i instytucje. Obowiązujący wśród uczestników akcji nieformalny podział linii brzegowej jeziora, pozwala na swoisty monitoring zbieranych z roku na rok śmieci. Wszyscy zgodnie podkreślają, że jest ich coraz mniej, co utwierdza nas w sensowności naszych wysiłków. Zasadą jest, że śmieci zbieramy od strony wody i lądu. Brzegi Jeziora od Małych Swornegaci do ujścia Brdy posprzątali leśnicy z Nadleśnictwa Przymuszewo, przedstawiciele RZGW Nadzoru Wodnego Mylof oraz myśliwi z Koła Łowieckiego Jeleń Swornegacie. Od Małych Swornegaci do Bachorza śmieci zbierali pracownicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Na tych odcinkach śmieci było znacznie mniej niż w latach ubiegłych.

Brzeg Jeziora od Bachorza do Funki od kilku lat sprzątają wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Wierzchowa. Z dna jeziora na wysokości Funki wydobyli przeszło dwadzieścia opon samochodowych, pochodzących z aut ciężarowych lub autobusów! Opony znajdowały się w wodzie i bardzo trudno było je z niej wydostać, ponieważ najprawdopodobniej zalegały tam od kilkunastu lat. Dodatkowo należało je przemieścić po wysokiej skarpie jeziora do miejsca, skąd była możliwość wywiezienia ich do kontenera. Wielkie brawa za determinację!

Leśnicy z Nadleśnictwa Rytel sprzątali brzeg jeziora od Funki do ujścia Jarcewskiej Strugi. Od Starego Młyna przez teren wsi Charzykowy śmieci zbierała liczna grupa strażaków z OSP Charzykowy, przedstawiciele sołectwa Charzykowy i Chojniczki oraz Stowarzyszenia „Charzy..”. Odcinek od Zacisza przez Zatokę Wolność, Górę Zamkową do „Waldszpica” co roku sprzątają członkowie sekcji kajakowej Szansa CHKŻ. Do akcji przystąpili w sobotę 18 kwietnia, a zadanie mieli utrudnione z powodu silnego wiatru, opadów deszczu ze śniegiem i niskiej temperatury. Członkowie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i Gospodarstwa Rybackiego Charzykowy co roku zbierają śmieci od „Waldszpica” do ujścia Czerwonej Strugi, a „Dużą Wyspę” i brzeg jeziora do ujścia Brdy członkowie LKS Charzykowy i pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj też śmieci było znacznie mniej.

W niedzielę 19 kwietnia członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Charzy…” kolejny raz zorganizowali akcję zbierania śmieci na rzece Chocinie, na odcinku od Chocińskiego Młyna do ujścia do Jeziora Karsińskiego w Kokoszce. Tutaj można znaleźć relację z tej akcji.

Wszystkie śmieci trafiły do kontenera typu KP-7 w CHKŻ, a Gmina Chojnice sfinansowała ich wywóz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Łącznie zebrano prawie trzy pełne kontenery, tj. około 20 m3!

Do naszych działań włączyli się też uczniowie chojnickich szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie z bursy powiatowej w Chojnicach posprzątali brzeg Jeziora Długiego od Małych Swornegaci do Kokoszki oraz pobocza szlaku rowerowego Kaszubska Marszruta od Chocińskiego Młyna do Drzewicza, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236.  Na blisko 10-kilometrowym odcinku zebrano przeszło 30 worków o pojemności 120l, dwa zderzaki samochodowe, zbiornik na paliwo i beczkę! Wywozem śmieci do kontenera a następnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze zajęło się Sołectwo Swornegacie. Półwysep Miechurz w Małych Swornegaciach i brzegi jezior Długiego i Karsińskiego posprzątali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie! Organizację sprzątania wsparł WFOŚiGW w Gdańsku.