Spacer krajobrazowy z okazji Dnia Krajobrazu

Data: 22-09-2017

Zaborski Park Krajobrazowy i Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach zapraszają na spacer krajobrazowy do Lasu Wolność w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Data: 21 X 2017 r.

Miejsce startu i zakończenia: Charzykowy, ul. Turystyczna 10 - siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Godz. startu: 9:00

Godz. zakończenia: 14:00

Trasa przebiegu: Charzykowy – Punkt widokowy Światowid –  Wzgórze Wolność – Osada Wolność – Pomoc – Góra Zamkowa – Charzykowy

Długość trasy: około 14 km

Opis trasy: Spacer rozpocznie się przy siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach, skąd prowadzić będzie do punktu widokowego Światowid, z którego rozpościera się panorama Jeziora Charzykowskiego. Trasa wieść będzie żółtym szlakiem turystycznym im. Józefa Bruskiego przez lasy bukowe na Wzgórze Wolność. Jest to najwyższe wzniesienie na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego – 206,1 m n.p.m. Uczestnicy spaceru zapoznają się z formami rzeźby terenu charakterystycznymi dla krajobrazu młodoglacjalnego pojezierzy, w szczególności ze wzgórzami morenowymi w Lesie Wolność. Trasa wycieczki prowadzić będzie do miejsc gdzie archeolodzy natrafili na ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Pierwsze z nich, otoczone wałem piaszczysto – ziemnym, znajduje się w sąsiedztwie osady Wolność. Kolejne znajduje się na Górze Zamkowej, zlokalizowanej na niewielkim półwyspie Jeziora Charzykowskiego, do którego dotrzeć można przez osadę Pomoc.

Imię i nazwisko prowadzącego:
Grażyna Jaszewska (Zaborski Park Krajobrazowy)
Marcin Synak (Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach)

Zapisy:
do 20 października, godz. 12:00 na adres zpk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie 52 396 09 64