przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


"Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - wyniki etapu parkowego

15 stycznia 2019 roku w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 z Brus, Zespół Szkół Publicznych z Konarzyn, Szkoła Podstawowa z Silna i Szkoła Podstawowa nr 7 z Chojnic.

Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu z zakresu biologii i geografii oraz wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych województwa pomorskiego. Dodatkowo uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych. Przedstawiciel każdej z drużyn maksymalnie mógł zdobyć 140 punktów.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Silnie w składzie: Paulina Januszewska, Kinga Lemanczyk, Łukasz Szmagliński i Hubert Witkowski. Zespół łącznie zdobył 500 punktów. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Barbara Szczęsna.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, którą reprezentowała drużyna w składzie: Sara Drobińska, Marta Osowska, Anna Piekarska i Kinga Schramke. Zespół łącznie zdobył 497 punktów. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Beata Lubińska.

Trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach w składzie: Maja Hejnicka, Anna Chabowska, Agata Wodowska i Marta Wenderska. Zespół łącznie zdobył 465 punktów. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Ewa Raith.

Na miejscu czwartym uplasował się Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach reprezentowany przez drużynę w składzie: Marta Kostrzewska, Zuzanna Milewska, Anna Wojciechowska i Sara Wnuk Lipińska. Zespół łącznie zdobył 373 punkty. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Elżbieta Blank.

Indywidualnie najlepszy wynik na etapie parkowym zdobył Łukasz Szmagliński ze Szkoły Podstawowej w Silnie, który uzyskał 133 punkty na 140 możliwych.

Szkoła Podstawowa z Silna będzie reprezentowała Zaborski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 22 marca 2019 roku w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi.

Organizacja konkursu została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.


Copyright © , ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy